Online Oxygen/Nitrogen Analyzer
  • Online Oxygen/Nitrogen AnalyzerOnline Oxygen/Nitrogen Analyzer

Online Oxygen/Nitrogen Analyzer

Kinas højkvalitets iltanalysatorer fra producenter er kritiske for teknologiprofessionelle og ingeniører. Disse værktøjer hjælper dem med at overvåge og styre niveauet af ilt i en lang række miljøer som skorstene, tanke og kontorer. De hjælper også med at forbedre sikkerheden på arbejdspladsen.

Send forespørgsel

Produkt beskrivelse

Hvad er en oxygenanalysator?

Kinas iltanalysatorer af høj kvalitet fra producenter er afgørende for teknologiprofessionelle og ingeniører. Disse værktøjer hjælper dem med at overvåge og styre niveauet af ilt i en lang række miljøer som skorstene, tanke og kontorer. De hjælper også med at forbedre sikkerheden på arbejdspladsen.

Oxygenanalysatorer bruges til at måle stakgas eller inert gas, fordi koncentrationen af ​​disse gasser kan variere fra enhed til enhed (for eksempel bruger forskellige producenter forskelligt udstyr til at måle oxygen).

Iltanalysatorer fra leverandører bruges typisk i en lang række industrier, herunder teknologi-, sundheds-, kemiske og farmaceutiske industrier. Men de bliver også i stigende grad brugt i erhvervsbygninger, hvor de overvåger ventilationssystemer og giver information, der bruges til at forbedre indendørs luftkvalitet.

 

Fordelene ved at bruge en oxygenanalysator

Det er blevet sagt, at oxygen er det vigtigste ved forbrænding og det vigtigste i livet. For at være mere præcis er ilt en bestanddel af luft (et gasformigt medium), og det er en grundlæggende bestanddel af livet. Ilt er essentielt for alle levende væsener, inklusive mennesker. Det bruges til at drive reaktioner såsom fotosyntese eller til at opretholde menneskers sundhed og velvære. Iltanalysatorer måler mængden af ​​ilt til stede i et givet miljø.

 

Oxygenanalysatorer bruges på to hovedmåder:

1) De bruges til at måle enten stakgas eller inert gas (dvs. fra en forbrændingsmotor). Stakgasanalysatorer måler mængden af ​​oxygen, der findes i udstødningsstrømmen efter forbrænding. Inertgasanalysatorer måler mængden af ​​kulilte i udstødningsgassen efter forbrænding.

2) De bruges til at overvåge luftkvalitet og miljøforureningsniveauer ved at overvåge koncentrationer af forskellige gasser i luftprøver fra forskellige punkter inden for et givet område.

Følgende tabel hjælper med at forklare disse to anvendelser:

Iltanalysatorer har adskillige funktioner, men de er mere populære som luftkvalitetssensorer end som industrielt udstyr, fordi de ikke er særlig dyre og nemt kan integreres i næsten alle industrielle processer med få ændringer i designet. Der er dog nogle ulemper forbundet med dem, som skal overvejes, når du vælger en iltanalysator til din applikation:

1) Luftkvalitetssensorer bruger normalt både stakgas og inert gas, hvilket kan forårsage problemer, hvis du kun vil have dem til at fungere godt på én type materiale, mens de ikke fungerer på en anden type (f.eks. skal muligvis installere en inertgasdetektor på den ene side, men ikke på en anden). En anden ulempe er, at nogle iltsensorer kun kan måle omgivende niveauer af opløste gasser såsom CO2 eller NOx, som muligvis ikke er egnede til din specifikke anvendelse (f.eks. hvis du driver et kemisk anlæg). Et andet problem med kun at bruge stackgasmonitorer er, at det er umuligt at bruge den ene over den anden, fordi der ikke ville være nogen måde at skelne mellem dem, da de begge producerer lignende resultater (selvom der er måder at løse dette problem på; se nedenfor).

2) Oprettelse af datarapporter betyder, at vi har relativt lavopløselige billeder til vores rådighed – da nogle sensorer har nominelle opløsninger på op til 200 mikron pr. pixel! Dette kan give problemer, når man analyserer billeder i forskellige højder, som ellers ville vise forskellige koncentrationer af hvert forurenende stof i forskellige højder over jordoverfladen.

Send forespørgsel
For forespørgsler om vores produkter eller prisliste, bedes du efterlade din e-mail til os, og vi vil kontakte os inden for 24 timer.

Bekræft kode