Nyheder

Forebyggelse og nødforanstaltninger for udstyrseksplosionsulykke af kryogen luftseparerings-iltgenererende enhed

2022-12-29

Forebyggelse og nødforanstaltninger i forbindelse med udstyrseksplosionsulykker i kryogen luftseparerings-iltgenereringsenhed er som følger:

1. Kontroller de urenheder, der kommer ind af uren luft for at sikre, at renseren fungerer normalt, og at molekylsigten er i god funktion.

2. Undgå, at de termiske revneprodukter fra smøreolien fra luftkompressoren eller ekspanderen bringes ind i opretningstårnet.

3. Luftindtaget skal være langt væk fra acetylen eller andre steder, hvor der produceres kulbrinteprodukter.

 90 95 iltgenerator 344921 1

4. Sørg for, at olie-vand-udskilleren fungerer normalt.

5. Alle former for rør, ventiler, ventilflanger, pakninger, fastgørelsesanordninger osv., der anvendes i fraktionatoren, skal være standarddele, der opfylder sikkerhedsbestemmelserne, og konstruktions- og installationsenhederne skal være kvalificerede driftsenheder.

6. Operatørerne af iltproduktionsposter er særlige operatører, som skal deltage i sikkerhedsuddannelsen af ​​relevante afdelinger og tiltræde deres stillinger efter bestået eksamen.

7. Driften af ​​iltproduktionsposten skal nøje følge de relevante sikkerhedsdriftsforskrifter og må ikke fungere ved for høj temperatur, tryk eller belastning.