Nyheder

Industri applikationer

Vand-/affaldsbehandling

2022-12-14

Lad os forstå beluftningen af ​​kloakanlæg med aktiveret slamproces. Da det meste af den aktiverede slamproces bruger aerobe mikroorganismer til at nedbryde organiske forurenende stoffer, er det største træk ved aerobe mikroorganismer den store efterspørgsel efter ilt. De har brug for ilt for at deltage i deres biologiske reaktion og ilt for at få elektroner fra redoxreaktion. For at sikre en god vækst af disse mikroorganismer er vi derfor nødt til at skabe et iltrigt miljø for dem. I henhold til beluftningsmaskineriets installationsmåde bruges bundluftning og overfladeluftning almindeligvis til beluftning i spildevandsanlæg. Bundluftning refererer generelt til at installere beluftningsanordningen i bunden af ​​beluftningstanken, sende højtryksgas til bunden af ​​beluftningstanken gennem blæsere og derefter undslippe ind i den blandede væske i beluftningstanken;

 112

Overfladebeluftning henviser til, at beluftningsanordningen bringer luft ind i den blandede væske i beluftningstanken ved at omrøre vandstrømmen på beluftningsbeholderens vandoverflade.

 

I nogle særlige lejligheder bruges også måden at belufte faldende vand på. Gennem faldende vandstrøm opløses luften i vandet for at opnå formålet med beluftning.

 

Uanset hvilken beluftningsmetode der anvendes, er formålet at opløse mere ilt i vandet. I den lodrette iltkurve i BOD kan vi vide, at en indikator for vandforurening er, at den opløste ilt i det forurenede vandområde er næsten nul. Da renseanlægget renser det forurenede husspildevand, er den opløste ilt i det meget lille. Når spildevandet med lavt opløst ilt kommer ind i beluftningstanken for biologisk reaktion og opløses med mikroorganismerne i returslammet, har de aerobe mikroorganismer i det aktiverede slam brug for meget ilt for at opretholde deres normale overlevelse og reproduktion og fuldføre deres nedbrydning af organisk forurenende stoffer i influenten. Derfor har de brug for et iltrigt miljø, der pålægges indstrømmende af ydersiden. Udformningen af ​​beluftningstanken i spildevandsanlægget er til kunstigt at tvinge ilt ind i kloakken for at imødekomme iltbehovet fra aerobe mikroorganismer.

 

Anbefalede produkter:

 

  • Cylinderpåfyldningsiltgenerator

  • Iltgenerator med påfyldning af cylinder

  • Alt i ét iltgeneratorsystem